29 Mayıs 2012 Salı

4/B prim tahsilatları sistemi hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 07/05/2012 tarihinden itibaren 4/B sigortalılarına ait prim tahsilatları MOSİP on-line tahsilat sisteminden gerçekleştirilecek, eski Bağ-Kur Tahsilat Sistemi uygulamaya kapatılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

28 Mayıs 2012 Pazartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 07/05/2012 tarihinden itibaren 4/B sigortalılarına ait prim tahsilatları MOSİP on-line tahsilat sisteminden gerçekleştirilecek, eski Bağ-Kur Tahsilat Sistemi uygulamaya kapatılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

23 Mayıs 2012 Çarşamba

6111 Sayılı Kanun Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu Kanun ile;
1.Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
2.Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
3.İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
4.Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
5.İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
6.Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
7.Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
8.Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi
imkanı getirilmiştir.